oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

OBJAVLJEN 6. LAG NATJEČAJ IZ LRS LAG-A “SLAVONSKA RAVNICA” TO 2.1.3 „ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“

on .

Lokalna akcijska grupa (LAG) “Slavonska Ravnica” objavljuje dana 22. srpnja 2020. godine 6. LAG Natječaj sukladno Lokalnoj razvojnoj strategiji LAG-a “Slavonska Ravnica” za TO 2.1.3 „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, a koji je sukladan TO 7.4.1. iz programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, odnosno s područja općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu je od 06.08.2020. godine do 18.09.2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.377.874,50 kn, a visina potpore po korisniku iznosi iznosi od 25.000,00 EUR do najviše 31.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

Sve ostale informacije možete pronaći u tekstu natječaja.

TEKST NATJEČAJA

LAG tekst natječaja

PRILOZI

Prilog I - Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu

Prilog II - Lista prihvatljivih troškova

Prilog III - Opis projekta

Prilog IV - Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave-min

Prilog V - Uputa MZOIE

Prilog VI - Izjava korisnika o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII - Izjava o statusu korisnika temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII - Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

OBRASCI

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave - Tablica troškova i izračuna potpore

 

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.