oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Natječaj za prijem u radni odnos

on .

posao ob

Na temelju čl. 12. Zakona o radu («Narodne novine», br. 93/14 i 127/17), Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, kodni broj: UP.02.1.1.05.0307, od 14. prosinca 2018. godine, sklopljenog između Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, Upravljačko tijelo, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, Posredničko tijelo razine 2, s jedne strane i korisnika bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda – Lokalna Akcijska Grupa „Slavonska Ravnica“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35 210 Vrpolje (OIB: 27870037694) i čl. 22. Statuta Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ te Odluke Upravnog odbora od 22. listopada 2018. godine, Upravni odbor Lokalne Akcijske Grupe „Slavonska Ravnica“ objavljuje:

OGLAS

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

U Lokalnoj Akcijskoj Grupi „Slavonska Ravnica“ na radno mjesto:

 1.KOORDINATORI ŽENA I KORISNIKA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» - 3 izvršitelj/ica (m/ž)

Koordinatori žena i korisnika zbog velikog broja žena i korisnika te teritorijalne udaljenosti 11 općina zaduženi su za motiviranje ciljne skupine i korisnika; za komunikaciju sa ženama, Centrom za socijalnu skrb i HZZom; sudjeluju u radu projektnog tima, kontroliraju, prate i izvještavaju o radu žena; sudjeluju u izradi rasporeda, distribuciji potrepština itd.

 

 2. VODITELJ/ICA PROJEKTA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» - 1. izvršitelj/ca (m/ž)

 Voditelj projekta je zadužen za provedbu i koordinaciju aktivnosti u projektu. Provodi poslove upravljanja i administriranja projekta, komuniciranja s Ugovornim tijelom, partnerima, priprema Izvješća o provedbi projekta.

 

3. POMOĆNIK/CA VODITELJA – «OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne» - 1. izvršitelj/ica (m/ž)

 Pomoćnik voditelja projekta pomaže Voditelju u svim poslovima, radi na upravljanju i administriranju projekta, u organizaciji i koordinaciji svih projektnih aktivnosti.

 

Više o samom natječaju, uvjetima i kriterijima možete pronaći u nastavku:

KOORDINATORI_-_ZAŽELI

VODITELJ_I_ZAMJENIK_-_ZAŽELI

 

Izmjene i dopune natječaja:

 KOORDINATORI_-_ZAŽELI_-_Izmjene_i_dopune

VODITELJ_I_ZAMJENIK_VODITELJA_-_ZAŽELI_-_Izmjene_i_dopune

 

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.