oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

Održana radionica za LAG-ove u Opatiji

PrrLokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" sudjelovala je u razdoblju od 23.11.2017.-25.11.2017. na stručnoj  radionici "Struktura i rad LAG-ova u postupcima provedbe LAG natječaja i odabira projekata za implementaciju LRS u okviru Mjere 19, podmjera 19.2 i 19.4, PRR RH 2014.-2020." Također, na radionici su sudjelovali i načelnici Općina Gundinci, Donji Andrijevci, Velika Kopanica i Slavonski Šamac. U sklopu radionice, obrađene su mnoge teme koje će doprinijeti provedbi LAG natječaja i omogućiti da se više od 8.000.000,00 kuna, u što kraćem roku i na najbolji način, podijele krajnjim korisnicima u našem LAG-u (mještani općina Bukovlje, Donji Andrijevci, Gornja Vrba, Klakar, Gundinci, Oprisavci, Velika Kopanica, Vrpolje, Slavonski Šamac, Garčin i Sikirevci). Između ostalih obrađene su teme; Smjernice za planiranje i formiranje tijela s pratećim edukacijama za sudjelovanje članova u procesu donošenja odluka, registar/praćenje članova i rada tijela, planiranje sudionika u procesima i praćenje sustava nepristranosti, revizija članstva partnerstva, postupci LAG-ova u promjeni obuhvata/granica i članstva, definiranje različitih modela Statuta - podijela uloga tijela sukladno Smjernicama za odabir projekata; sustav predstavničke Skupšine, ovisno o strukturi partnerstva i potrebama LAG-ova

Valja napomenuti kako je ovo vjerojatno posljednja radionica ovakvog tipa prije objave prvog natječaja LAG-a, a koji će, nadamo se, biti već početkom 2018. godine.
Radionica je u organizaciji LEADER mreže Hrvatske u partnerstvu s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva, APPRRR-om i Ministarstvom poljoprivrede, a u suradnji s LAG-om Terra Liburnia.

 

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.