Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova Suradnika na EU projektima u organizaciji civilnog društva

 

 

Temeljem programa za sufinanciranje/financiranje zapošljavanja u javnom radu koji je podnesen na poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2017. godini,  mjeru „Javni rad“ kojeg inicira organizacija civilnog društva s ciljem uključivanja nezaposlenih osoba na poslove društveno korisnog rada, LAG „Slavonska Ravnica“ sukladno odlukom upravnog odbora Urbroj: 2178/16-41 od 7. srpnja 2016. godine , objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova Suradnika na EU projektima u organizaciji civilnog društva

 

 

I.

U sklopu programa javnog rada „EU preko LAG-a do održivog razvoja“ LAG „Slavonska Ravnica“ raspisuje javni poziv za izbor 2 kandidata za obavljanje javnih radova suradnika na EU projektima u organizaciji civilnog društva.

Osobe će biti uključene u javni rad 9 mjeseci (6 mjeseci rada u punom radnom vremenu, a preostala 3 mjeseca u nepunom uz obvezno uključivanje u obrazovanje).

 

 

II.

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra srednje i visoke stručne spreme koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

 

III.

Kandidati/kinje koji se prijavljuju na ovaj Javni poziv moraju ispunjavati  uvjete mjere javnog rada.

 

IV.

Uz prijavu na javni poziv (molbu), kandidati su dužni priložiti:

-          životopis s osobnim podacima (Europass)

-          dokaz o stručnoj spremi (neovjerena preslika)

-          potvrdu o nezaposlenosti (Hrvatski zavod za zapošljavanje)

-          dokaz o prebivalištu (neovjerena preslika osobne iskaznice)

 

Kandidati koji zadovoljne kriterije biti će pozvani na motivacijski razgovor, a procjenu i odabir osoba izvršiti će Komisija koja će predložiti odabrane kandidate Upravnom odboru  koji čine članovi LAG-a „Slavonska Ravnica“.

Obavijest o pozivu na razgovor (dan, sat i mjesto) biti će objavljena na Internet stranici LAG-a „Slavonska Ravnici“ www.lag-slavonska-ravnica.hr  najkasnije osam (8) dana od proteka roka za dostavu prijava.

V.

Javni rad za mlade obavlja se:

-          -na temelju pisanog ugovora s odgovornom osobom u organizaciji

-         - prema Programu javnog rada

-          -pod vodstvom mentora

Osobe zaposlene na javnom radu ostvaruju pravo na plaću u iznosu od 3.839,47 kuna bruto.

VI.

Prihvatljivi kandidati:

Osobe koje su radile u javnom radu u vremenu duljem od 12 mjeseci unazad 3 godine ne mogu biti uključene u javni rad.

Osobe koji su korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi, u javni rad se mogu uključiti u nepuno radno vrijeme.

 

 

VII.

Prijave se dostavljaju pismenim putem na adresu:

LAG Slavonska Ravnica,

Trg Dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje

s napomenom „Prijava za javni rad – EU preko LAG-a do održivog razvoja“


Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od objave javnog poziva na web stranici LAG-a i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave pristigle nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

 

VIII.

Ovaj javni poziv objavljen je na web stranicama LAG-a „Slavonska Ravnica“  www.lag-slavonska-ravnica.hr  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima javnog natječaja svi kandidati biti će obavješteni pisanim (elektroničkim) putem.

 

U Vrpolju, 20. travanj 2017. godine

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.