Akademska zajednica za lokalnu zajednicu

    Koncem prosinca 2016. godine objavljen je natječaj pod nazivom "Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja".

Ovim Pozivom se želi potaknuti razvoj održivih partnerstava visokoobrazovnih ustanova i organizacija civilnoga društva u razvoju i provedbi programa društveno korisnog učenja. Time se odgovara na potrebu jačanja sposobnosti organizacija civilnoga društva za bolje upravljanje i doprinos društveno-gospodarskom rastu, osnažuju se stručni, analitički i zagovarački kapaciteti organizacija civilnoga društva, ali se ujedno, angažmanom studenata i zaposlenika u sustavu visokog obrazovanja, pridonosi i podizanju kvalitete pružanja postojećih, ali i osmišljavanju inovativnih usluga od javnog interesa u različitim sektorima.

Lokalna akcijska grupa "Slavonska ravnica" tim je povodom, u suradnji sa Veleučilištem u Požegi, udrugom za ruralni razvoj Eko Breznom i Volonterskim centrom Osijek, prijavila na natječaj projekt pod nazivom "Akademska zajednica za lokalnu zajednicu".

SVRHA PROJEKTA je uvođenje koncepta DKU u BPŽ i PSŽ, podizanje svijesti zajednice o važnosti DKU, razvijanje metodologije i izrada i implementacija mentorskih programa. Edukacijom nastavnika, studenata i OCD-a, omogućit će se umrežavanje akademske zajednice s civilnim sektorom i lokalnom zajednicom te na taj način stvoriti preduvjete za kontinuitet provedbe DKU. Studenti koji kroz ovaj projekt steknu kompetencije za aktivno građanstvo i rješavanje konkretnih problema u lokalnoj zajednici, postaju aktivni i uključeni društveno odgovorni građani. Na taj način osiguravamo da budući lideri budu senzibilizirani za probleme lokalne zajednice i da nastave suradnju s OCD te na taj način doprinesu poboljšanju kvalitete života stanovnika na tom području.

Ukupan zatraženi iznos je oko 1.100.000,00 kn te se nadamo pozitivnom ishodu kako bismo zajedničkim snagama ostvarili zacrtani cilj i u potpunosti realizirali projekt.

 

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.