2. izmjene Natječaja za provedbu podmjere 9.1.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) objavila je Natječaj za provedbu podmjere 9.1. »Uspostava grupa i organizacija proizvođača u poljoprivrednom i šumarskom sektoru«, provedba tipa operacije 9.1.1. “Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija (u daljnjem tekstu: Natječaj) dana 24. siječnja 2017. godine na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.appprr.hr), Ministarstva (www.mps.hr) i Programa (www.ruralnirazvoj.hr).

  1. U Prilogu III Natječaja  Zahtjev za potporu, red 9. Obavezna dokumentacija, iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koji glasi :

„ 4. Računi za izračun prosječne godišnje vrijednosti utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije tri godine prije ulaska u proizvođačku organizaciju sukladno poslovnom planu.

Pojašnjenje: Računi koji su poslani u Ministarstvo poljoprivrede na temelju kojih će se izračunati prosječna godišnja vrijednost utržene proizvodnje članova proizvođačke organizacije biti će dostavljeni Agenciji za plaćanja od strane Ministarstva poljoprivrede.

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

 

Izvor: www.aprrr.hr

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.