Odabrani projekti za sufinanciranje u 2017. godini

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije godišnjim programima kroz razne aktivnosti želi utjecati na održivost razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti i neovisnosti.

Korisnici ovoga Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na prihvatljivim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa. U užem smislu, krajnji korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva i na korist široj lokalnoj zajednici.

 

 

Ukupno je odobreno 235 projekata, od čega je  6 projekata  s područja LAG-a Slavonska Ravnica u vrijednosti  od 1.880.000,00 kn.

OPĆINA GARČIN

REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U GARČINU - 500.000,00 kn

 OPĆINA SLAVONSKI ŠAMAC

SANACIJA LOKLANE CESTE U ULICI MATIJE GUPCA U SLAVONSKOM ŠAMCU -100.000,00 kn

 OPĆINA KLAKAR

III. FAZA IZGRADNJE NOVE OPĆINSKE ZGRADE OPĆINE KLAKAR -330.000,00 kn

 OPĆINA BUKOVLJE

IZGRADNJA PROMETNICE I NOGOSTUPA U ULICI DRAŽENA MAJIĆA U OPĆINI BUKOVLJE -100.000,00 kn

 OPĆINA VRPOLJE

UREĐENJE I SANACIJA DRUŠTVENOG DOMA U STARIM PERKOVCIMA - 450.000,00 kn

 OPĆINA DONJI ANDRIJEVCI

 

UREĐENJE TRGA KRALJA TOMISLAVA U DONJIM ANDRIJEVCIMA - 400.000,00 kn 

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.