Predavanje na temu „Utjecaj članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji na razvoj poljoprivrede“

Dana 22. ožujka 2017. godine predsjednica Lokalne akcijske grupe "Slavonska Ravnica" Ružica Vukovac, dipl. iur. održala je predavanje na temu "Utjecaj članstva Republike Hrvatske u Europskoj uniji na razvoj poljoprivrede". 

 

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.