oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

DOVRŠENA JE IZRADA LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A „SLAVONSKA RAVNICA“

on .

Lokalna razvojna strategija zajedno sa prilozima, jednoglasno je usvojena na Skupštini LAG-a, dana 01. travnja 2016. godine.
Strategija razvitka LAG-a „Slavonska Ravnica“  temeljni je razvojni dokument za ruralni razvoj cjelokupnog područja LAG-a. Dokument je usklađen s LEADER/CLLD pristupom kao temeljnim djelovanjem LAG-a, te obuhvaća isključivo pitanja ruralnog razvoja s naglaskom na razvoj sela. Provedba Strategije rezultirat će poboljšanjem ruralnih životnih i radnih uvjeta, povećanjem prihoda, očuvanju prostora i diversifikaciji gospodarskih aktivnosti.

Strategija V2

Strategija

D 1. Popis naselja u LAG-u SR_V2

D 2. NATURA 2000 u LAG-u SR

D 3. SC1 LRS LAG-a SR_V2

D 4. SC2 LRS LAG-a SR_V2

D 5. SC1 LRS LAG-a SR_V2

 

Strategija V1

Strategija

Dodatak 1. Popis naselja u LAG-u SR

Dodatak 2. NATURA 2000 u LAG-u SR

Dodatak 3. Razrada SC1 LRS LAG-a SR

Dodatak 4. Razrada SC2 LRS LAG-a SR

Dodatak 5. Kriteriji odabira PP LRS LAG-a SR

Dodatak 6. Popis sudionika u izradi LRS LAG-a SR

Dodatak 7. Struktura partnerstva LAG-a SR

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.