Održana uvodna konferencija projekta OPGenije

42926851 1850556605061864 1556867048561180672 n,

17.10.2018. godine održana je uvodna konferencija u Velikoj Kopanici gdje je predstavljen projekt OPGenije. Na uvodnoj konferenciji predstavljeni su ciljevi projekta, iz kojeg je fonda financiran projekt i u kojem iznosu. Projekt je financiran iz Europskog fonda, Operativnog Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.” u iznosu od 1.489.366,47 kuna. Provedba će trajati 24 mjeseca. Kroz projekt će se educirati 30 dugotrajno nezaposlenih osoba koje će proći program obrazovanja Opći poljoprivredni tehničar / Agroturistički tehničar i edukacije Digitalni marketing i Poslovni plan za poljoprivrednike. Projekt je predstavila voditeljica projekta Divna Žakić. Nositelj ovog projekta je LAG "Zapadna Slavonija" u partnerstvu s LAG-om "Slavonska Ravnica", LAG-om Zeleni Trokut i LAG-om Posavina, dok su posrednička tijela Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Hrvatski zavod za zapošljavanje Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

 

JAVNI POZIV

43419299 1859441950839996 8812477197160808448 n

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Broj: UP.02.1.1.06.0020, od 05. rujna 2018.) Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija objavljuje:


JAVNI POZIV
za pohađanje verificiranog programa 
obrazovanja odraslih osoba

Pozivaju se mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci s područja Brodsko-posavske županije, Sisačko-moslavačke i Požeško- slavonske županije da dostave prijave za pohađanje programa obrazovanja za „Agroturističkog tehničara“ ili „Općeg poljoprivrednog tehničara“ kojeg provodi Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija u sklopu projekta OPGenije.

• Broj sudionika/polaznika: 30
• Mjesto održavanja osposobljavanja: Nova Gradiška, Velika Kopanica, Novska i Brodski Stupnik
• Trajanje osposobljavanja: ovisi o izboru osposobljavanja

Ciljana skupina su:

• dugotrajno nezaposlene osobe
• Mladi do 29 godina nezaposleni više od 6 mjeseci
• Osobe starije od 30 godina nezaposlene više od 12 mjeseci

Prijavi je potrebno priložiti:
1. presliku svjedodžbe o završenoj školi podnositelja prijave,
2. potvrdu izdanu od HZZ-a kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciji nezaposlenih osoba (potrebno je da datum izdavanja potvrde bude nakon datuma objave Javnog poziva)
3. presliku osobne iskaznice
4. presliku radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za podnositelja prijave
5. Popunjena izjava da osoba koja se prijavljuje nije redovit učenik ili student, da nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao.
Prijave se dostavljaju u roku od jedanaest (11) dana od dana objave Javnog poziva i dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu Lokalne akcijske grupe Zapadna Slavonija, M. A. Relkovića 9, 35400 Nova Gradiška, s naznakom „Za pohađanje verificiranog programa obrazovanja odraslih osoba – ne otvaraj“ isključivo putem pošte (preporučeno).

Sve informacije o Javnom pozivu mogu se dobiti na broj telefona 035/330-102.
Ovaj će se Javni poziv objaviti će se i na Slavonija, www.lagzs.hr, te na internetskim stranicama partnera na projektu (LAG Posavina, www.lag-posavina.hr, LAG Slavonska ravnica, www.lag-slavonska-ravnica.hr, LAG Zeleni trokut, www.lag-zelenitrokut.com. 
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 
Obavijest o odabiru kandidati će dobiti u zakonskom roku.

Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavonija

Pitanja i odgovori za T.O. 1.1.4

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" dana 11.05.2018. godine objavljuje dokument pod nazivom "PITANJA i ODGOVORI 1" a koji se odnosi na objavljeni natječaj LAG-a za tip operacije 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Podsjećamo da prijave za ovaj natječaj možete poslati do 08.06.2018. godine.

PITANJA I ODGOVORI

PITANJA_I_ODGOVORI_1

Izmjena i dopuna 1. LAG natječaja za T.O. 1.1.4.

Lag "Slavonska Ravnica" dana 03. svibnja 2018. godine vrši izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava".

Izmjene se vrše u tekstu natječaja gdje se pod naslovom 4. ADMINISTRATIVNA KONTROLA, podnaslov 4.1. dio teksta natječaja mjenja (nadopunjava) i glasi: 

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

  • Naziv ovog Natječaja: 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“- NE OTVARATI

Također, izmjene se vrše i u Obarscu B poslovni plan tablični dio u kartici 1. Akcijski i financijski plan, stupac D. Tekst se mjenja i glasi: "Iznos ukupnih troškova ne smije biti manji od 111.642,00 kn".

IZMJENJENI TEKST NATJEČAJA:

LAG_natječaj_TO_1.1.4._LRS_V2

IZMJENJENI OBRAZAC 

Obrazac_B._Poslovni_plan_tablični_dio_V2

 

 

Raspored održavanja radionica za T.O. 1.1.4

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" organizira informativne radionice za potencijalne korisnike tipa operacije 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" koji je sukladan tipu operacije "6.3.1." iz PRR. 

Podsjećamo da su prihvatljivi korisnici mala poljoprivredna gospodarstva s područja LAG-a (Općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje) ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.642,00 HRK koliko mora biti minimalna vrijednost prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu, dok je iznos ukupno raspoloživih sredstava 1.010.448,00 HRK. 

 

 

Redni broj Datum Vrijeme Općina Lokacija
1. 27.04.2018. 10:00h Gundinci Prostor vijećnice u zgradi Općine
2. 27.04.2018. 13:00h Sikirevci Prostor vijećnice u zgradi Općine
3. 27.04.2018. 16:00h Slavonski Šamac

Prostor društvenog doma u Kruševici

4. 02.05.2018. 10:00h Oprisavci Prostor vijećnice u zgradi Općine
5. 02.05.2018. 13:00h Garčin Prostor vijećnice u zgradi Općine
6. 03.05.2018. 10:00h Vrpolje Prostor vijećnice u zgradi Općine
7. 03.05.2018. 13:00h Velika Kopanica Prostor vijećnice u zgradi Općine
8. 03.05.2018. 16:00h Donji Andrijevci Prostor vijećnice u zgradi Općine
9. 04.05.2018. 10:00h Klakar Prostor vijećnice u zgradi Općine
10. 04.05.2018. 13:00h Gornja Vrba Prostor vijećnice u zgradi Općine
11. 04.05.2018. 16:00h Bukovlje Prostor vijećnice u zgradi Općine

 

 

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a "Slavonska Ravnica" za T.O. 1.1.4 "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava"

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 20. travnja 2018. godine objavljuje

1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za

TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

 

 

LAG „Slavonska Ravnica“ dana 20. travnja 2018. godine objavljuje 1. LAG Natječaj iz LRS LAG-a „Slavonska Ravnica“ za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 07.05.2018. do 08.06.2018. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.010.448,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 111.642,00 kn.

 

Sve ostale potrebne informacije o obrascima, uvjetima i načinu prijave mogu se pronaći u nastavku objave.

 

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionice za koje će naknadno biti objavljeni termini održavanja.

 

TEKST NATJEČAJA:

1. LAG_natječaj_TO_1.1.4._LRS

 

OBRASCI:

2. Obrazac_A._Prijavni-obrazac

3. Obrazac_B._Poslovni_plan_opisni_dio

4. Obrazac_B._Poslovni_plan_tablični_dio

5. Obrazac_C._Izjava_o_veličini

6. Obrazac_D._EVPG_kalk_2018_web

 

PRILOZI:

7. Prilog_I._Dokumentacija_za_podnošenje_prijave_projekta

8. Prilog_II._Popis_poljoprivrednih_proizvoda_obuhvaćenih_Dodatkom_I._Ugovora_o_EU

9. Prilog_III._Vodič_za_korisnike_o_definiciji_malih_i_srednjih_poduzeća

10. Prilog_IV._Pojašnjenje_kriterija_odabira_projekata

11. Prilog_V._Pravilnik_za_odabir_projekata_na_natječajima_LAG-a_Slavonska_Ravnica

12. Prilog_VI._Izjava_o_bespovratnim_sredstvima

13. Prilog_VII._Izjava_o_nepostojanju_sukoba_interesa_LAG-a_Slavonska_Ravnica

14. Prilog VIII. Vodič za upis u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu

15. Prilog_IX._Izjava_o_davanju_suglasnosti_za_obradu_osobnih_podataka_LAG-u_Slavonska_Ravnica

Proširenje Agronet sustava

1703219250354

Kao što je već svima poznato  Agronet je internet sustav za poljoprivrednike putem kojeg se zahtjevi za izravna plaćanja mogu popuniti elektronskim putem. Osim toga, ova aplikacija omogućava:

  • pregledavanje podataka iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstva
  • elektroničko ispunjavanje zahtjeva za izravnu potporu
  • pregledavanje propisa vezanih uz ostvarivanje prava na potporu
  • slanje zahtjeva za uvozne i izvozne dozvole u elektroničkom obliku.

Agronet aplikaciji pristupa se na internetskim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a za pristup Agronetu Agencija izdaje korisničko ime i lozinku.

Međutim, da biste mogli koristiti Mjere ruralnog razvoja, odnosno učitavati potrebnu dokumentaciju za određeni natječaj na koji aplicirate, morate  proširiti vaš korisnički račun u Agronet susatvu. 

Ovim putem pozivamo sve koji imaju problema prilikom proširenja svog korisničkog računa da se obrate djelatnicima LAG-a "Slavonska Ravnica" na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje ili putem broja telefona 035/451-094.

Podmjera 17.1. osiguranje usjeva, životinja i biljaka

Bakini savjeti Biolosko dinamicna poljoprivreda

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjere 17 Upravljanje rizicima, podmjere 17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (u daljnjem tekstu: Podmjera 17.1) iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“, br. 29/18, u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina – www.nn.hr, Programa ruralnog razvoja – www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) – www.apprrr.hr.

Svrha natječaja je dodjela potpore za prihvatljive troškove.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 70.000.000,00 kuna.

Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti i odnosi se na godinu za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.

Preračun eura u kune obavljat će se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj je donesena odluka o ostvarivanju prava na potporu.

Intenzitet potpore iznosi do 70% prihvatljive premije osiguranja.

Pozivamo sve potencijalne korisnke kojima je potrebna pomoć kod prijave na ovu podmjeru da nam se obrate na adresu: Trg dr. franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje ili na broj telefona 035/451-094.

 

Novi natječaj za mlade pojoprivrednike

radost

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju danas je objavila novi Natječaj za operaciju 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima iz Programa ruralnog razvoja RH. Na natječaj se mogu prijaviti mladi poljoprivrednici stariji od 18 i mlađi od 40 godina (na dan podnošenja Zahtjeva za potporu) koji posjeduju odgovarajuća stručna znanja i vještine te su po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljeni za nositelja poljoprivrednog gospodarstva, ali ne duže od 24 mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora mladim poljoprivrednicima u obliku bespovratnih financijskih sredstava dodjeljuje se na dva načina:

-          372.000,00 kuna onima kojima će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznici doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) najmanje 5 godina nakon konačne isplate potpore.

-          148.800,00 kuna  onima kojima poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i koji neće biti obveznik doprinosa za socijalno osiguranje po osnovi poljoprivrede.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 132.597.000,00 kuna. Ovim bespovratnim sredstvima mogu se financirati mnogobrojne aktivnosti kao npr. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme, kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja, kupnja, građenje ili opremanje zatvorenih i zaštićenih prostora i objekata, podizanje novih i restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada i dr.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.

Više o svemu možete pronaći OVDJE

 

Otvoreno e-savjetovanje za izradu Pravilnika Mjere 7

mjera m07 225x150

Putem portala e-savjetovanje, za javnu raspravu dostupan je prijedlog o provedbi mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

             Ovim Pravilnikom propisuje se provedba tipova operacija 7.1.1 Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave i naselja u ruralnim područjima, 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda, 7.2.2 Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta i 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

 

Pozivamo sve zainteresirane dionike da nam dostave svoje konstruktivne prijedloge, koji će doprinijeti izradi konačne verzije Pravilnika.

U e-savjetovanje možete se uključiti OVDJE

 

Izvor: www.apprrr.hr

Više od četiri i pol milijuna kuna Europskog novca pristiže na područje LAG-a "Slavonska Ravnica"

mjera m07 225x150

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju započela je s izdavanjem odluka za tip operacije7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore za ovu operaciju povećan je na 472.000.000,00 kuna što je omogućilo financiranje 102 projekta.

Među odabranim projektima nalaze se i dva projekta na području LAG-a "Slavonska Ravnica" u ukupnom iznosu većem od četiri i pol milijuna kuna.

Tako je Općina Gundinci za rekonstrukciju i izgradnju društvenog doma ostvarila potporu u iznosu od 3.528.652,40 kn, dok je Leptir-udruga za cjelovit i skladan razvoj djece s područja Općine Donji Andrijevci za rekonstrukciju i opremanje prostora javne namjene za dječju igraonicu "Mrav" u Donjim Andrijevcima ostvarila potporu u ukupnom iznosu od 1.261.852,14 kn. Ovim putem im čestitamo i želimo uspješnu provedbu projekta.

 

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.