oaza vodoravno2xelement2ESF

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Lokalne akcijske grupe Slavonska Ravnica

 

4. LAG natječaj za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima "

Dana 24. svibnja 2019. godine Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje 4. LAG natječaj za T.O. 1.1.3. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima "  koji je sukladan TO 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG-a koji obuhvaća općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata na ovaj natječaj je od 10.06.2019. godine do 10.07.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.265.118,32 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi minimalno 10.000,00 € do najviše 20.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Sve potrebne informacije možete pronaći u tekstu natječaja.

LAG natječaj. TO 1.1.3_LRS LAG SR

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. Kriteriji odabira

Prilog VII. Vodič za korisnike o definiciji malih i srednjih poduzeća

 

3. Natječaj LAG-a za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“

Dana 24. svibnja 2019. godine Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ objavljuje 3. LAG natječaj iz LRS LAG-a za T.O. 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnost poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan TO 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Prihvatljivi prijavitelji su korisnici sa područja LAG-a koji obuhvaća općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Rok za podnošenje prijave projekata na ovaj natječaj je od 10.06.2019. godine do 10.07.2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.052.550,00 kn, a visina potpore po nositelju projekta iznosi minimalno 5.000,00 € do najviše 10.000,00 € u kunskoj protuvrijednosti.

Sve potrebne informacije možete pronaći u tekstu natječaja.

Tekst natječaja

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Plan nabave

Obrazac C. Izjava o partnerskim i povezanim poduzećima

Obrazac D. Izjava o poljoprivrednoj mehanizaciji traktori

Prilog I. Natječajna dokumentacija

Prilog II. Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. Popis proizvoda

Prilog IV. Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog V. Uputa za prikupljanje ponuda

Prilog VI. Specifični kriteriji za ulaganja u poljoprivrednu mehanizaciju

Prilog VII. Uputa MZOIE

Prilog VIII. Kriteriji odabira projekata

STUDIJSKO PUTOVANJE U SV. MARTIN NA MURI- MEĐIMURJE

56649330 2312002235747442 7132795047669399552 o

LAG "Slavonska Ravnica" organizirao je Studijsko putovanje u Sveti Martin na Muri od 26. - 28. ožujka 2019. godine. Na studijskom putovanju sudjelovali su članovi, zaposlenici i volonteri LAG-a. Tema putovanja su "Kratki lanci opskrbe" i koncept "0 kilometara" odnosno povezivanje lokalnih proizvođača hrane s najvećim turističkim objektom u Međimurju - Terme sv. Martin.
Kroz prezentacije i predavanja dobili smo informacije i upoznali se kako međusobno surađuju Hotel, restorani, OPG-ovi, Farme, Turistička zajednica, Javna ustanova za zaštitu prirode Međimurja i drugi dionici. Svi oni, zajedno, razvijaju svoje ideje pretvarajući ih u projekte koji doprinose turističkom i općem razvoju toga kraja.

 

 OZNAČAVANJE MJERA 20

Održana uvodna konferencija projekta "OAZA"-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne

oaza vodoravno2x

Dana 07. svibnja 2019. godine u Općini Vrpolje održana je uvodna konferencija projekta "OAZA"-Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne.

Nositelj projekta je Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica", dok su partneri Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Slavonski Brod i Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod.

CILJ PROJEKTA:
Kroz zapošljavanje i edukaciju povećati konkurentnost 55 žena iz ciljane skupine na tržištu rada te doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i
kvalitete života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju na području LAG Slavonska Ravnica.

CILJANA SKUPINA: Nezaposlene žene (55) niske obrazovne strukture, bez dovoljno znanja i kompetencija za uključivanje na tržište rada. Takvežene nerijetko imaju nisko samopouzdanje i motivaciju, što za posljedicu ima dugotrajnu nezaposlenost, nezainteresiranost za uključivanje udruštvena zbivanja u zajednici a sve to u konačnici vodi do porasta rizika od siromaštva i socijalne isključenosti. Ovim projektom omogućit će imse uključivanje u tržište rada te osigurati prihodi koji će ublažiti rizik od siromaštva. Ujedno će ove žene biti aktivno uključene u lokalnuzajednicu kroz pružanje podrške i pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju. Kroz aktivnosti edukacije unaprijedit će svojekompetencije te i na taj način povećati svoju konkurentnost na tržištu rada.

KRAJNJI KORISNICI: Osobe starije dobi i/ili osobe u nepovoljnom položaju (220) kojima će se kroz uključivanje u aktivnosti projekta povećati
kvaliteta života putem pomoći u održavanju kućanstva, osobne higijene, dostave namirnica i sl., ili pomoći u socijalnoj integraciji.
 
REZULTATI PROJEKTA:
1) 55 žena pripadnica ciljane skupine zaposleno na poslovima pružanja pomoći i podrške starijim osobama/osobama u nepovoljnom položaju na
području LAG SR;
2) 40 žena pripadnica ciljane skupine unaprijedilo svoje kompetencije kroz programe edukacije;
3) 220 krajnjih korisnika na području LAG SR koristi usluge potpore i podrške

Produljenje roka za prijavu krajnjih korisnika

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ – u sklopu projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne““, UP.02.1.1.05.0307 objavljuje produljenje Poziva za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Prijave se mogu podnijeti do 29.03.2019. godine.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području sljedećih Općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Sve informacije i dokumentaciju potrebnu za prijavu, možete pronaći u nastavku:

 Poziv za iskaz interesa

Obrazac za prijavu

Produljenje roka za prijavu krajnjih korisnika

 

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ – u sklopu projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne““, UP.02.1.1.05.0307 objavljuje produljenje Poziva za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju. Prijave se mogu podnijeti do 22.03.2019. godine.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području sljedećih Općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Sve informacije i dokumentaciju potrebnu za prijavu, možete pronaći u nastavku:

 Poziv za iskaz interesa

Obrazac za prijavu

Poziv krajnjim korisnicima

1703219250354

 

Pozivamo starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju s područja Lokalne akcijske grupe „Slavonska Ravnica“ da se prijave kao krajnji korisnici u Program “Zaželi – Program zapošljavanja žena”.

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“ – u sklopu projekta „OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne““, UP.02.1.1.05.0307 objavljuje Poziv za iskaz interesa za korištenje usluge potpore i podrške osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju.

Prijaviti se mogu osobe s prebivalištem na području sljedećih Općina: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje kojima je potrebna pomoć druge osobe u cilju unapređenja njihove socijalne uključenosti i kvalitete života.

Sve informacije i dokumentaciju potrebnu za prijavu, možete pronaći u nastavku:

Poziv za iskaz interesa

Obrazac za prijavu

Izmjene i dopune natječaja za zapošljavanje žena

1703219250354

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“,  objavljuje izmjenu i dopunu Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307 objavljenog na našim mrežnim stranicama 08.02.2019. godine. 

U natječaju se mijenja datum od kada se mogu podnositi prijave na natječaj, pa tako se natječaj sada podnosi od 13.02.2019. godine do 22.02.2019. godine. također, izmjene se vrše pod stavkom: "Prijavi na Oglas za prijem u radni odnos kandidatkinje su dužne priložiti" gdje se je navedeno da se svjedodžba o završenom obrazovanju ne mora priložiti ukoliko se ista ne posjeduje.  Isto tako, prijavitelji nisu obavezni dostaviti presliku osobne iskaznice. Sve ostale stavke ostaju ne promijenjene. 

Ukoliko je Vaša prijava poslana prije ove izmjene, ista će biti uzeta u razmatranje.


Izmjenjeni natječaj i potrebne obrasce možete pronaći ovdje:

Oglas za prijem u radni odnos

Izjava za obradu podataka

Izjava o osposobljavanju

Obrazac prijave na oglas

 

Natječaj za zapošljavanje žena

 1703219250354

Lokalna akcijska grupa „Slavonska Ravnica“,  raspisuje Oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova na projektu „OAZA - Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne„ UP.02.1.1.05.0307: 

RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU STARIJIM OSOBAMA I OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU

 Trajanje radnog odnosa: 23 (dvadeset i tri) mjeseca.

Broj radnica koji se traži: 55 radnica.

Mjesto rada: Općina Bukovlje, Općina Donji Andrijevci, Općina Garčin, Općina Gornja Vrba, Općina Gundinci, Općina Klakar, Općina Oprisavci, Općina Sikirevci, Općina Slavonski Šamac, Općina Velika Kopanica i Općina Vrpolje.

Osobe koje se prijavljuju na Oglas za prijem u radni odnos dužne su dostaviti svoju prijavu na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 35210 Vrpolje,  putem pošte, u razdoblju od 08.02.2019. godine do 22.02.2019. godine u zatvorenoj omotnici, s naznakom: „Za oglas za prijem u radni odnos –  Projekt “OAZA – Osnažene, Aktivne, Zaposlene, Ambiciozne“, s obveznom naznakom naziva radnog mjesta na koje se kandidatkinja prijavljuje „Radnica za potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju“ .

Više o samom natječaju i obaveznoj dokumentaciji, možete pronaći u nastavku

Oglas za prijem u radni odnos

Izjava o osposobljavanju

Izjava za obradu podataka

Obrazac za prijavu na oglas

 

Konačna rang lista za T.O. 1.1.4

1703219250354

Lokalna akcijska grupa "Slavonska Ravnica" dana 06.02.2019. godine donosi Konačnu rang listu za T.O. 1.1.4. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava",  a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020.

Podsjećamo da su prihvatljivi prijavitelji korisnici sa područja LAG obuhvata, a to su općine: Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Vrpolje.

Na natječaj LAG-a pristiglo je ukupno 16 zahtjeva od čega će se financirati njih 12, a ukupna vrijednost  potpore iznosi 1.339.704 HRK.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.642,00 HRK. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90%, dok Republika Hrvatska sudjeluje s 10%.
U nastavku možete pronaći Konačnu rang listu.
 

Natječaj za prijem u radni odnos

 

posao ob

U sklopu mjere aktivne politike zapošljavanja s ciljem poticaja zapošljavanja u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje LAG „Slavonska Ravnica“ podnosi poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2019. godini, točnije Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa i objavljuje: Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u nevladinom sektoru i organizaciji socijalnih partnera.

LAG „Slavonska Ravnica“ raspisuje javni poziv za izbor 1 kandidata za obavljanje stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa - Suradnika na EU projektima u nevladinom sektoru i organizacijama socijalnih partnera na vrijeme do 12 mjeseci u punom radnom vremenu (8 sati).

Cilj raspisivanja javnog poziva je pronalazak stručnog kadra više stručne spreme (VŠS) koji će iskustvom rada u našoj organizaciji vezanim uz pripremu i prijavu EU projekata ojačati svoje kompetencije za zapošljavanje i samozapošljavanje, ali i stečenim kompetencijama utjecati na podizanje kvalitete rada i programa lokalnih organizacija civilnog društva.

Više o svemu možete pronaći  OVDJE

                                   

    

Rad LAG-a  sufinanciran je sredstvima Europske Unije iz Europskog fonda za poljoprivredni razvoj,

Podmjera 19.1. „Pripremna pomoć“ u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz

Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020., Udio sufinanciranja 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Sadržaj ove web stranice je isključiva odgovornost Lokalne akcije grupe "Slavonska Ravnica" i ne odražava nužno stajališta Europske unije.